Anna palautetta
Voit antaa palautetta kaupungin palveluista, toiminnasta ja päätöksenteosta.

Varkauden kaupungin rakennuksissa ilmenneistä vioista ja tarpeista vikailmoitukset.