Tietosuojaseloste - Varkauden kaupungin asiointipalvelu - Varkauden kaupungin asiointipalvelu

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste (yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 § Laatimispäivämäärä 23.9.2013

Rekisterin rekisterinpitäjä on Varkauden kaupungin Tekninen toimiala, osoite Ahlströminkatu 6. Yhteyshenkilönä toimii Petri Kapanen, osoite Ahlströminkatu 6, 78200 Varkaus, puhelin +358 400 742 008.

Rekisteri on Varkauden kaupungin katutyö- ja sijoituslupa sähköinen asiointi -niminen henkilörekisteri.

Rekisterin säännönmukaisina tietolähteinä ovat verkkopalvelun käyttäjien antamat tiedot.

Tietoja säilytetään kunnes kohteena oleva asia on käsitelty ja tiedot eivät enää ole rekisterinpitäjän tai palvelun käyttäjän kannalta tarpeellisia.

Hakemuksia tehdessä tiedot välitetään verkossa http protokollan mukaisesti.

Mikäli käyttäjien tietoja luovutetaan säännönmukaisesti rekisterinpitäjän organisaation ulkopuolelle, pyydetään käyttäjiltä siihen etukäteen asianmukainen suostumus. Viranomaisille toimitetun tiedon julkisuus määritellään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai mahdollisen erityislain mukaan.

Rekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoihin pääsy on vain määrätyillä henkilöillä ja heiltäkin vaaditaan kirjautumista järjestelmään.

Tietojen antajalla on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Palvelu käyttää ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystytään jatkuvasti parantamaan sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön avulla voidaan tarjota asiakkaille kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua palvelun saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpidettyjen sivujen ja tarjottujen palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin käyttötarkoitus on Varkauden eLupa, Katutyö- ja sijoitusluvat -palvelun toteuttaminen. Palvelussa käsitellään lupahakemuksia. Palvelun käyttäjille myös lähetetään viestejä hänen omaan asiaansa liittyen.

Rekisteri koostuu seuraavista tiedoista:
  • Käyttäjätunnus ja salasana
  • Hakijan, yhteyshenkilön ja maksajan tiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite, henkilötunnus/Y-tunnus)
  • Vastuuhenkilöiden tiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite, henkilötunnus/Y-tunnus)
  • Hankkeen tai haettavan lupa- tai toimitusasian tiedot
  • Muita rakentamiseen liittyviä yksilöityjä tietoja

Tiedot vaihtelevat hanke-, lupa ja toimitushakemuskohtaisesti.