Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Förnyelseperiod 21.2.2022 - 20.3.2022

Allmän reserveringsperiod 21.3.2022 - 31.10.2022

Fria platser

Kaarmeniemi_A_0001 299,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_A_0002 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_A_0003 299,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_A_0004 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_A_0005 299,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_A_0006 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_A_0007 299,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_A_0008 212,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_A_0009 299,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_A_0010 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_A_0011 299,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_A_0012 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_A_0013 299,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_A_0014 212,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_A_0015 299,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_A_0016 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_A_0017 299,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_A_0018 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_A_0019 299,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_A_0020 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_A_0021 299,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_A_0022 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_A_0023 299,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_A_0024 247,00 € Välj >>
Kaarmeniemi_A_0025 299,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_A_0026 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_A_0028 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_A_0030 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_A_0032 247,00 € Välj >>
Kaarmeniemi_B_0001 212,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_B_0003 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0005 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0007 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0008 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0009 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0010 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0011 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0012 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0013 247,00 € Välj >>
Kaarmeniemi_B_0014 212,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_B_0015 247,00 € Välj >>
Kaarmeniemi_B_0016 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0017 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0018 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0019 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0020 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0021 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0022 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0023 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0024 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0025 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0026 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0027 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0028 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0029 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0030 247,00 € Välj >>
Kaarmeniemi_B_0031 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0032 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0033 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_B_0034 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_C_0001 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_C_0003 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_C_0005 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_C_0006 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_C_0007 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_C_0008 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_C_0009 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_C_0010 299,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_C_0011 212,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_C_0012 299,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_C_0013 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_C_0014 299,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_C_0015 212,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_C_0016 299,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_C_0017 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_C_0018 299,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_C_0019 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_C_0020 299,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_C_0021 212,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_C_0022 299,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_C_0023 212,99 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_C_0024 299,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_C_0025 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_C_0026 299,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_C_0027 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_C_0028 299,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_C_0029 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_C_0030 299,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_C_0031 247,00 € Välj >>
Kaarmeniemi_C_0032 299,99 € Välj >>
Kaarmeniemi_C_0033 247,00 € Kan inte reserveras >>
Kaarmeniemi_C_0035 299,99 € Välj >>